Palvelukuvaukset

LAPE UUSIMAA JA LAPE PKS YHTEISET PALVELUKUVAUKSET:

2017-2018 Palvelukuvaustyöryhmien tuotokset;

Alla olevat tuotokset, ovat LAPE -ryhmien palvelukuvausehdotuksia maakuntavalmistelun LANUPE ryhmälle.

1. Äitiysneuvolan palvelukuvaus, 27.9.2018

2. Lastenneuvola 27.9.2018

1-2 PPT Neuvolapalvelut 27.9.2018, Eliisa Roine

3. Kouluterveydenhuolto, 27.9.2018

4. Opiskeluterveydenhuolto, 27.9.2018

3-4 PPT Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 27.9.2018, Raija Vanhatalo

5. Lapsiperheiden psykologipalvelut 27.9.2018

5. PPT Lapsiperheiden psykologipalvelut 27.9.2018, Markus Salonen

6. Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalvelut 27.9.2018

6. PPT Mielenterveys- ja päihdepalvelut 27.9.2018, Repokari ja Ranta

7. Lasten fysioterapia 27.9.18

8. Lasten puheterapia 27.9.2018

9. Lasten toimintaterapia 27.9.2018

10. Lasten ravitsemusterapia 27.9.2018

11. Lasten ja nuorten neuropsykologipalvelut, 27.9.2018

7-11 PPT Lasten kuntoutuspalvelut 27.9.2018, Helena Kara

12. Lääkärintyö perhekeskuksessa 27.9.2018

12. PPT Lääkärintyö perhekeskuksessa 27.9.2018, Pirjo Pennanen

13. Ehdotukset Lanupelle palvelukuvaustyön pohjalta 27.9.2018

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus laitoksessa

Tukiperhetoiminta

Tukihenkilötoiminta

Sosiaaliohjaus SHL 16 § ml. PTA

SHL 18 § perhetyö

SHL 15 § sosiaalityö ml. PTA

LSL tehostettu perhetyö

Nuorten mielenterveyspalvelut

Lasten mielenterveyspalvelut

Somatiikka

Perheoikeudelliset palvelut

Sovittelunasiantuntijapalvelut (Follo)

Adoptioneuvonta

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

Täytäntöönpanosovittelu sosiaalitoimessa

Lapsen elatusavun turvaaminen

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

Isyyden selvittäminen

Puolison elatusavun turvaaminen

Tapaamisten valvonta

Lastensuojelun asumisharjoittelu

Lastensuojelun laitoshoito

Lastensuojelun vastaanottolaitostoiminta

Lastensuojelun luvanvarainen perhehoito

Lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjaus

LS sijaishuollon valvonta

Toimeksiantosopimussuhteinen perhehoito

Vastaanottoperhetoiminta