Koulutukset

Tällä sivulla on kaikkien LAPE Uusimaa hankkeen aikaisten koulutusten materiaalit ja tuotokset

3.10.2018 Takaisin kouluun -Back to school -seminaari

VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOKSET HYVINVOINNIN TUKENA

29.10.2018 Luo luottamusta -suojele lasta / tukea esimiehille verkkovalmennuksen käyttöönottoon

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

31.10.2018 Opiskelijahuollon ajankohtaispäivä

VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOKSET LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN TUKENA

2.11.2018 Skapa förtroende – skydda barnet / Stöd till förmän för ibruktagande av webbutbildning!

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

 

7.11.2018 Hyvä kommunikaatio, myönteinen tunnistaminen ja kokemusten kuuleminen 

PERHEKESKUS