Koulutukset

Tällä sivulla on kaikkien LAPE Uusimaa hankkeen aikaisten koulutusten materiaalit ja tuotokset

6.9.-16.11.2018 De otroliga åren -koulutuskokonaisuus 6 päivää (Ihmeelliset Vuodet ryhmänhallintamenetelmä)

19.9.2018 Särkyvä Mieli: varhaiskasvatus, koulu, koti ja lastensuojelu traumatisoituneen lapsen arjessa

VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOKSET LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN TUKENA

ERITYIS- JA VAATIVAN TASON KEHITTÄMINEN

3.10.2018 Takaisin kouluun -Back to school -seminaari

VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOKSET HYVINVOINNIN TUKENA

29.10.2018 Luo luottamusta -suojele lasta / tukea esimiehille verkkovalmennuksen käyttöönottoon

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

31.10.2018 Opiskelijahuollon ajankohtaispäivä

VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOKSET LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN TUKENA

 

Mininepsy 2.-3.10. ja 8.-9.11.2018

  • Ohjelma
  • Materiaalit osallistujille

Tukea aikuisten alkoholinkäytön varjostamaan lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen

PERHEKESKUS

VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOKSET LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN TUKENA

2.11.2018 Skapa förtroende – skydda barnet / Stöd till förmän för ibruktagande av webbutbildning!

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

 

7.11.2018 Hyvä kommunikaatio, myönteinen tunnistaminen ja kokemusten kuuleminen 

PERHEKESKUS

30.11.2018 Opinto-ohjauksen rooli hyvinvointityössä

VARHAISKASVATUS, KOULU JA OPPILAITOKSET LAPSEN JA NUOREN HYVINVOINNIN TUKENA

  • Ohjelma
  • Ohjaus kuuluu kaikille – opinto-ohjausta ja oppimisen ohjausta, Opetusneuvos Riia Palmqvist, OPH
  • postiivinen cv ja vahvuuspedagogiikka, Pasi Kotilainen
  • Ohjaamo nuoren tukena
    Päivi Kemp, Järvenpään ohjaamon palveluohjaaja – korvautui tilaisuudessa Porvoo Ohjaamon puheenvuorolla, Sanni Einovaara, ohjaamokoordinaattori (diat sekä Järvenpään että Porvoon Ohjaamotoiminnasta)
  • Järjestöt koulujen ja oppilaitosten kumppanina työelämävalmiuksien edistämisessä, Helena Herttuainen, Suomen 4H liitto Ry
  • Työpajatyöskentelyn tuotokset