Työpajat, palvelukuvaukset ja muut materiaalit

 

  1. Työpajat (työpajojen purkumateriaali, työpajojen ohjelmat, esitykset ja tuotokset)
  2. Palvelukuvaukset (PKS hankkeen kanssa yhteistyössä tuotetut materiaalit)
  3. Koulutukset (hankkeen aikana järjestettyjen avointen koulutusten ohjelmat, esitykset ja tuotokset)
  4. Muut tilaisuudet (alkustartti, puimalat ja loppuseminaari)
  5. Muu materiaali (mallinnukset ja huoneentaulut ym.)