Lapsiystävällinen maakunta

Kymmenen kuukautta kestävässä Lapsiystävällinen maakunta -pilottihankkeessa UNICEF kouluttaa ja tukee tulevia maakuntia esimerkiksi päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisessa.

Mukana pilotissa ovat Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Nyt alkavan kehitystyön tavoitteena on luoda lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus, joka voidaan ottaa käyttöön kaikissa maakunnissa.

Pilottihanke on osa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE), jonka yhtenä tavoitteena on tukea kuntia ja maakuntia ottamaan päätöksenteon pohjaksi lasten oikeudet.  LAPE-ohjelmaa  johtavat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL).

Pilottihankkeen taustalla on Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli, jota on toteutettu jo vuodesta 2012. Mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.

UNICEF toivoo, että uudet maakunnat ottavat alusta asti lapsen oikeuksia edistävät toimintatavat omakseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan ja lapsiin kohdistuvien menojen seurantaan on kehitetty välineitä. Näin voidaan varmistaa, että lapsiin kohdistetut resurssit käytetään mahdollisimman vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti.

Hankkeessa yhdessä Uudenmaan hanketoimiston ja kuntatoimijoiden kanssa toimii Ira Custódio Unicefilta.

Ira Custódio

Asiantuntija • Advisor, Domestic Advocacy

ira.custodio@unicef.fi +358 50 591 8525

twitter: @CustodioIra

 

Uudenmaan alkutapaaminen pidettiin maanantaina 18.9.2017 Lohjalla.

Alkutapaamisen muistion pääset lukemaan TÄSTÄ. Muistion liitteenä on Pilotti -suunnitelma ja Uudenmaan toimintakulttuurin esittely.