Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset hyvinvoinnin tukena

Kehitämme varhaiskasvatusta-, koulua- ja oppilaitosympäristöjä ja -yhteisöjä sekä vahvistamme yksilöllistä hyvinvointia

Hyvinvoiva yhteisö ja ympäristö tukevat yksittäisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoavat korjaavia kokemuksia niille, joiden kodin kehittämisympäristössä on hyvinvointia heikentäviä tekijöitä.

  • Luomme yhdessä yhteiset lapsiperhepalveluiden tuen prosessit, jossa kaikki toimijat, myös varhaiskasvatus on mukana ja jokaisen rooli näkyvissä
  • Viemme vanhemmuuden tuki, neuvola- ja sos. palveluita lähemmäs perheitä esim. päiväkoteihin, kouluihin
  • Vahvistamme vanhemmuuden tukea ja perhelähtöisyyttä osaksi varhaiskasvatuksen arkea tukemalla uutta toimintaa säännöllisellä konsultaatiolla esim. Perheneuvolan kanssa, nimetään päiväkotien vastuuhenkilöt
  • Vahvistamme varhaiskasvatuksen asemaa lastensuojelun tarpeen arvioinnissa
  • Teemme alueellista yhteistyötä luomalla yhteistyöverkoston, jossa varhaiskasvatus on osana ja tapaamiset säännöllisiä= monialaista yhdessä tekemistä
  • Järjestämme yhteisiä koulutuksia, jossa kaikki lapsiperheiden toimijat ovat mukana
  • esim. vahvistetaan kaikkien mkl. opettajien vahvuuspedagogiikka- ja yhteisöllisyystaitoja

 

Hyvä yksilöllinen työ on ehkäisevää, helposti saavutettavissa, laadukasta sekä lapsi- tai nuorilähtöistä. Lisäksi tarjolla on varhaista tukea oikea-aikaisesti ja tarvittaessa monialaisesti. Intensiivisempää tukea ja hoitoa tarjotaan varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, kouluun ja oppilaitoksiin jalkautuvina palveluina ja perustason toimijoita tuetaan konsultaatioilla.

    • Luomme uusia terveys/hyvinvointilähtöisiä toimintamalleja, jotka vahvistavat yksilön vahvuuksia, voimavaroja ja tukevat omaa ratkaisukykyjä ja lisäävät ihmisen/perheen omaa kykyä oman elämänsä hallintaan (salutogeneettinen näkökulma)
    • Pyrimme vahvistamaan yksilö/perheen suojaavia tekijöitä entistä enemmän
    • Oikea-aikainen palveluohjaus 24/7
    • Lapsiperheiden ” Ohjaamo”

    

  • Kehittämisalueella järjestetään hankeaikana neljä maakunnallista työpajaa osin yhteisinä muiden kehittämisalueiden kanssa teemoilla monialainen yhteistyö, osallisuus, yksilöllisen hyvinvointityön vahvistaminen ja yhteisöllinen hyvinvointityö. Ajankohdat löytyvät tapahtumakalenterista.Kehittämisalueella tehdään yhteistyötä STM:n, THL:n, OKM:n, muiden maakuntien ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Hankkeessa kehittämisalueella puheenjohtajakuntina toimivat Lohja ja Porvoo.

 

Yhteyshenkilöt

Maarit Lindman, LAPE Uusimaa hankekoordinaattori

maarit.lindman@lohja.fi

050 3240987

 

Yhteisöllisen hyvinvointityön vahvistaminen, puheenjohtajakunta Lohja

anu.koivumaki@lohja.fi

 

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön toimintatapojen kehittäminen, puheenjohtajakunta Porvoo

tuija.oberg@porvoo.fi

 

Kokousajat ja muistiot

3.5.2017 Porvoo

20.6.2017 Nurmijärvi

13.9.2017 Lohja

15.11.2017 Porvoo

16.1.2018 Hyvinkää

26.3.2018 Porvoo

LIITE Muutosagentin ajankohtaiset

LIITE Monialaisen arvioinnin työrukkanen 14.2.2018

LIITE Muuta ajankohtaista

VIPalueell_kutsukirje_SU

VIPInbjudan.regional samling.2018

Perheet keskiöön_Uusimaa VARKO_260318

 

7.5.2018 Lohja

Muutosagentin ajankohtaiset toukokuu 2018

Kehittämisalueen ajankohtaisia Lindman osa 1 osa 2

OMAOLO-projekti ODA Porvoo

Porvoo kouluterveyskyselyn 2017 kasittely

Työyhteisövalmennus Lohja

KiVa skola i LNH 2017-18_suP

Koulun perhetyö Järvenpää

Ehkäisevä päihdetyö Järvenpää

 

21.8.2018 PORVOO (2)