Perhekeskustoimintamalli

Uudenmaan perhekeskuskehittämisessä keskeistä on osaamisen hyödyntäminen

Yhtenä kehittämisalueena LAPE muutosohjelmassa on perhekeskustoimintamallin kehittäminen. Kehittämisessä keskeisenä tavoitteena on rakentaa lähipalveluna toimiva perhekeskustoimintamalli. Hankkeessamme kehitetään integratiivista kokonaisuutta, joka mahdollistaa perheille oikea-aikaisen tuen.

Lue lisää: TIEDOTE: Perhekeskustoimintamalli 20.6.2018

 

Perhekeskus mukana elämässä – kehittämistyö etenee LAPE:ssa

Perhekeskustoimintamallia kehitetään kansallisesti ja maakuntatasoisesti. Kansallinen perhekeskuskehittäminen tukee maakunnissa käynnissä olevaa kehittämistyötä ja maakuntavalmistelua.

Lue lisää: Perhekeskus mukana elämässä 042018

 

Perhekeskustoimintamallin kansalliset linjaukset

Mikä on perhekeskus? Lue lisää: STM THL Perhekeskus_230518

STM THL Perhekeskus_230318

Mitkä ovat perhekeskuksen tehtävät? Lue lisää: Perhekeskuksen tehtävät_20032018

Vad gör familjecentret och familjecentrets servicenätverk: Fc på svenska

 

Perhekeskuksen avoimen kohtaamispaikan toimintaperiaatteet ovat tarkentuneet

Lue lisää: Toimintaperiaatteet 26 01 2018

 

Uudenmaan LAPE kehittää maakunnallista perhekeskustoimintamallia yhdessä pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa LAPE muutosohjelmassa vuosina 2017-2018

Lähipalveluna toimivan perhekeskustoimintamallin avulla tavoittelemme tulevaisuudessa seuraavia hyötyjä:

  • Varmistamme, että kaikkien lasten ja perheiden voimavarat vahvistuvat ja heidän osallisuutensa paranee
  • Mahdollistamme nykyistä varhaisemman avun ja tuen saannin
  • Rakennamme lapsi- ja perhelähtöisen palvelujen kokonaisuuden, joka edistää lasten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä, ml. mielenterveys, sekä kasvua ja kehittämistä ja tarjoaa tarvittavan varhaisen tuen ja hoidon.
  • Verkostoimme ja yhteen sovitamme lasten ja perheiden julkiset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut, järjestöjen ja seurakuntien palvelut, vapaaehtoistoimijat ja oppilaitokset
  • Vakiinnutamme monialaisen johtamisen rakenteen monialaisella johtoryhmällä
  • Lisäämme monialaisen johtamisen osaamista johtajakoulutuksella (esim. monialaisen verkostojohtamisen koulutus)
  • Tarjoamme kaikille avoimia kohtaamispaikkoja ja luomme yhdessä toimintamalleja, jotka entistä paremmin tukevat vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia
  • Yhdistämme ammatillista asiantuntemusta ja voimavaroja lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi yhteistoiminnassa.
  • Uudistamme ja yhtenäistämme toimintakulttuuria Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman toimintaperiaatteiden mukaisesti

 

Lisätietoja yhdyshenkilöiltä:

Hankekoordinaattori Sanna Nieminen

LAPE Uusimaa perhekeskus

sanna.nieminen@lohja.fi

044 369 1663

 

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa, puheenjohtajakunta Lohja

eija.tommila@lohja.fi

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen, puheenjohtajakunta Porvoo

annika.immonen@porvoo.fi

Erotilanteen palvelujen ja sovinnollisen yhteisvanhemmuuden kehittäminen, puheenjohtajakunta Porvoo

annika.immonen@porvoo.fi

Näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä vanhemmuustaitojen ohjaamisen kehittäminen, puheenjohtajakunta Lohja

eija.tommila@lohja.fi

Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen, puheenjohtajakunta Loviisa

jaana.iivonen@loviisa.fi

Maakunnallisen perhekeskusverkoston kokousajat ja muistiot

2.5.2017 Porvoo PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 020517

6.6.2017 Helsinki PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 060617

29.8.2017 Loviisa PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 20172908

9.10.2017 Vantaa PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 20170910

12.12.2017 Lohja PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 20171212

13.4.2018 Porvoo PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 13042018

30.5.2018 Loviisa PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 30052018

7.9.2018 Lohja PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 07092018

Liitteet:

Muutosagentin ajankohtaiset toukokuu

Hankepäällikön ajankohtaiset toukokuu

Kansallisen ja maakunnallisen perhekeskuskehittämisen tilanne toukokuu ja monikulttuurisen työryhmän terveiset

Erotemaattisen työryhmän terveiset ja ajankohtaiset asiat

Abstrakti Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen Uudellamaalla, lähetetty THL:lle 29.5.2018