Perhekeskusmainen toimintamalli

 

 • Kehittämistyöllä tavoittelemme seuraavia hyötyjä lähipalveluna toimivan perhekeskustoimintamallin avulla:
  • Varmistamme, että kaikkien lasten ja perheiden voimavarat vahvistuvat ja heidän osallisuutensa paranee
  • Mahdollistamme nykyistä varhaisemman avun ja tuen saannin
  • Rakennamme lapsi- ja perhelähtöisen palvelujen kokonaisuuden, joka edistää lasten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä, ml. mielenterveys, sekä kasvua ja kehittämistä ja tarjoaa tarvittavan varhaisen tuen ja hoidon.
  • Verkostoimme ja yhteen sovitamme lasten ja perheiden julkiset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palvelut, järjestöjen ja seurakuntien palvelut, vapaaehtoistoimijat ja oppilaitokset
  • Vakiinnutamme monialaisen johtamisen rakenteen monialaisella johtoryhmällä
  • Lisäämme monialaisen johtamisen osaamista johtajakoulutuksella (esim. monialaisen verkostojohtamisen koulutus)
  • Tarjoamme kaikille avoimia kohtaamispaikkoja ja luomme yhdessä toimintamalleja, jotka entistä paremmin tukevat vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia
  • Yhdistämme ammatillista asiantuntemusta ja voimavaroja lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi yhteistoiminnassa.
  • Uudistamme ja yhtenäistämme toimintakulttuuria Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman toimintaperiaatteiden mukaisesti

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt

 

Mikko Latva-Kiskola, LAPE- Uusimaa hankekoordinaattori

mikko.latva-kiskola@lohja.fi

044 369 1663

 

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa, puheenjohtajakunta Lohja

eija.tommila@lohja.fi

 

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen, puheenjohtajakunta Porvoo

annika.immonen@porvoo.fi

 

Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäväksi, puheenjohtajakunta Porvoo

annika.immonen@porvoo.fi

 

Näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä vanhemmuustaitojen ohjaamisen työkalupakkien käyttöönotto, puheenjohtajakunta Lohja

eija.tommila@lohja.fi

 

Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen, puheenjohtajakunta Loviisa

jaana.iivonen@loviisa.fi

 

Kokousajat ja muistiot

2.5.2017 Porvoo PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 020517

6.6.2017 Helsinki PÖYTÄKIRJA Uudenmaan perhekeskusverkosto 060617

29.8.2017 Loviisa klo 09.30-12.00

 

 

Aikataulutus perhekeskustoimintamalli