Toimintakulttuurin muutos

 

Toimintakulttuurin muutos

Lapsiystävällisen hallinnon mallit

Lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistava toimintakulttuuri mahdollistaa toiminnan organisoinnin ja toteuttamisen tietoon perustuen.

Maakunnalliseen kehittämistyöhön osallistui viisi kuntaa Askola, Hanko, Lohja, Raasepori ja Porvoo. Unicef ja THL ovat vahvasti mukana kehittämistyössä. Hankkeessa toteutetusta kehittämistyöstä voit lukea tarkemmin raporttimme toimintakulttuurin muutos -osiosta, jossa käsitellään neljää eri teemaa;

  • Lapsiystävällisyys
  • Strategiatyö
  • Lapsivaikutusten arviointi
  • Indikaattorityö

Lapsivaikutusten arviointi Uudellamaalla

Toimintakulttuurin muutoksen maakunnallisessa ryhmässä olemme rakentaneet työpajamateriaalin Lapsivaikutusten arviointiin perehtymisen tueksi. Materiaalissa kurkistetaan lapsivaikutusten arvioinnin ohjeistuksiin ja perehdytään siihen, miksi lapsiystävällinen hallinto on niin tärkeää. Työpajamateriaali on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi ja on hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen. Lisätietoa voit kysyä anu.koivumaki@lohja.fi ja charlotte.lindh@raasepori.fi

Suomeksi: Kutsu/kuvaus pajasta, Työpajamateriaali, työskentelypohja

Ruotsiksi: Kutsu/ kuvaus pajasta, Työpajamateriaali, Työskentelypohja

LAVA tutuksi työvälineeksi -työpaja toteutettiin 2018 Lohjalla, Hangossa, Raaseporissa, Porvoossa, Pornaisissa, Karkkilassa, Vihdissä, Lapinjärvellä, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Nurmijärvellä.

Lapsivaikutusten arviointi on alueellamme suhteellisen tuore asia. Tässä muutama esimerkki tehdyistä lapsivaikutusten arvioinneista Uudellamaalla:

Lohja: Karstun koulun opetuksen järjestäminen

Nurmijärvi: Nummenpään koulun opetuksen järjestämine

Lava esimerkkejä muualta Suomesta:

LAVA -taulukko Satakunta ja LAVA_Lahden malli

 

Unicef Lapsiystävällinen maakunta

Lape Uusimaa on mukana Unicefin lapsiystävällinen maakunta -hankkeessa. Hankkeen tiimoilta järjestettiin mm. koulutusta lapsen oikeuksista. Unicefin omille verkkosivuille pääset tästä.

Unicef on julkaissut paljon hyödyllistä materiaalia aiheeseen liittyen, kuten muun muassa kohti lapsiystävällistä maakuntaa –huoneentaulu ja LAVA pähkinänkuoressa.

Lapsiystävällisen hallinnon mallien kehittäminen kansallisella tasolla

LAPE:ssa on koottu kansallinen toimintakulttuurin muutoksen yhteyshenkilöiden verkosto, Uudenmaan edustajana verkostossa on hankepäällikkö Maikki Arola, joka vastaa toimintakulttuurin muutoksen kehittämisestä Uudenmaan muutosohjelmassa. Käsiteltyinä teemoina on ollut mm. lapsivaikutusten arviointi, kansallinen indikaattorityö ja lapsiystävälliset työpaikat. THL:n valmis julkaisu lapsivaikutusten arvioinnista löytyy täältä.

Kansallisella tasolla toimeenpanon tuessa on korostettu maakuntiin jalkautuvaa tukea ja toteutettu valtakunnallisten tilaisuuksien lisäksi maakunnallisia seminaareja, koulutuksia, valmennuksia ja työpajoja. Keskeisimmät toimeenpanon tukena tuotetut julkaisut ovat Lapsivaikutusten arviointi -ohjeistus  ja Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Tarkastelussa lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista – . Julkaisut käännetään myös ruotsiksi. Loppuvuodesta 2018 valmistui myös lapsibudjetoinnin opasTHL:n ja SOSTE:n yhteistyönä.

LAPE muutosohjelman kansallinen Loppuraportti, Liite 1 ja Liite 2