Toimintakulttuurin muutos

Kehittämistyöllä tavoittelemme seuraavia hyötyjä: 

  1. Kehittämällä ja levittämällä lapsiystävällisen kunnan toimintamallia pystymme luomaan toimintaa ja päätöksiä asiakaslähtöisemmin ja yksilöllisemmin

Lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistava toimintakulttuuri mahdollistaa toiminnan organisoinnin ja toteuttamisen tietoon perustuen.

Hankkeessamme tehtävän kehittämistyön tavoitteena on luoda lapsiystävällinen alue, jonka verkostossa toimivat tahot pystyvät luomaan vaikuttavia ratkaisuja pienten lasten, koululaisten ja nuorten arkeen liittyviin haasteisiin sekä tukemaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Uudellamaalla olemme tunnistaneet tarpeen yhtenäiselle lapsiystävälliselle hallintomallille, joka mahdollistaa painopisteen siirtämisen lapsi- ja perhelähtöisiin ennaltaehkäiseviin toimintamalleihin ja palveluihin.

Yhteistyön kehittäminen ja yhteistyöverkostojen luominen sekä maakunnallisesti että kuntien toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää, jotta kunnissamme pystytään vastaamaan tunnistettuihin tarpeisiin.

Maakunnalliseen kehittämistyötä tällä osa-alueella ohjaa neljän kunnan konsortio: Askola, Hanko, Lohja ja Raasepori. Sosiaalialan osaamiskeskukset (FSKC, Sosiaalitaito ja Verso), Unicef ja THL ovat vahvasti mukana kehittämistyössä.

Toimenpiteet osa-alueella:

  • Levitetään lapsiystävällinen kunta -toimintamallia strategisen suunnittelun tueksi ja kehitetään sitä koko maakunnan tarpeisiin.
  • Laaditaan ohjeistus lapsenoikeusperustaiseen toimintakulttuuriin. Ohjeistusta voidaan soveltaa paikallisesti sekä hallinnon eri tasoilla. Kannustetaan ohjeistuksen käyttöön.
  • Laaditaan indikaattorit toimintakulttuurin lapsenoikeusperustaisuuden arvioimiseksi ja seuraamiseksi.
  • Lisätään koulutuksen keinoin ja tukimateriaalia tarjoamalla tietoisuutta lapsen oikeuksista sekä lapsenoikeusperustaisesta toimintakulttuurista.
  • Hyödynnetään Lohjalla ja Raaseporissa aloitettua kehittämistyötä.
  • Suunnitellaan ja otetaan käyttöön ”Minun ääni” vaikuttamisen menetelmä, jossa eri-ikäiset lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan valittuihin kehittämistoimenpiteisiin sekä niiden toteutustapoihin.
  • Asiakaslähtöisten, tavoitteellisten ja ratkaisukeskeisten menetelmien ja työkalujen kokeilu ja käyttöönotto.
  • Koulutetaan työntekijöitä lapsiystävälliseen ratkaisukeskeiseen toimintaan.

 

Hankeaikana järjestetään neljä maakunnallista työpajaa tämän osa-alueen toimesta.

Tilaisuuksissa käsitellään lapsen oikeuksia, toimintakulttuuria, indikaattoreita ja osallisuutta. Tilaisuudet löydät tapahtumakalenterista.