Erityis- ja vaativamman tason palvelut

Luomme uusia toimintamalleja erityisosaamisen liittämiseksi osaksi perustason palveluja, kehitämme monialaista yhteistyötä ja osaamista erityistason palveluissa sekä kehitämme lastensuojelun perhetyötä ja perhekuntoutusta

Perustason palveluissa ja perhekeskuksissa on tarvittavaa erityisosaamista helposti saatavilla matalalla kynnyksellä sekä lapsen tai nuoren tarpeisiin vastaten että konsultaatiotukea tarjoten

   • Lisäämme peruspalveluiden työntekijöiden osaamista konsultatiivisella työnohjauksella
   • Varmistamme, että erityistason palveluiden ammattilaisilla on käytössä oikeanlaiset toimintamallit, joilla vältetään sekä päällekkäinen työ että varmistetaan palveluiden saatavuus
   • Mahdollistamme oikea-aikaisen ja vaikuttavan perhetyön ja perhekuntoutuksen osana lastensuojelun asiakkaiden palveluvalikoimaa
   • Vahvistamme kotiin perheen luonnolliseen toimintaympäristöön vietävää palvelua (vrt. vanhusten kotihoito)

   

 1. Kehittämisalueella tehdään tiivistä yhteistyötä STM:n, THL:n, HUS:n, Pääkaupunkiseudun LAPE:n ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Hankkeessa puheenjohtajakuntina toimivat integraation osalta Karviainen ja lastensuojelun perhetyön osalta Porvoo.
 2. Kehittämisalueella järjestetään hankkeen aikana maakunnallisia työpajoja yhteisenä muiden kehittämisalueiden kanssa teemoilla monitoimijainen yhteistyö, osallisuus, yhteen sovitetut erityistason palvelut, lastensuojelun perhekuntoutus ja vaativan erityisosaamisen tuki. Tilaisuudet löytyvät tapahtumakalenterista.

 

Yhteyshenkilöt

Hankekoordinaattori Maarit Lindman

maarit.lindman@lohja.fi

050 3240987

Uudet toimintamallit vertikaalisen ja horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi, puheenjohtajuus Karviainen

marketta.roinisto@karviainen.fi

Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus, puheenjohtajuus Porvoo

krista.lyyra@porvoo.fi

 

Kokousajat ja muistiot

3.5.2017 Porvoo

6.6.2017 Helsinki

5.9.2017 Porvoo

7.11.2017 Lohja

23.1.2018 Tikkurila

27.3.2018 Nurmijärvi

LIITE muutosagentin ajankohtaiset

LIITE Ajankohtaista

LIITE Monialaisen arvioinnin kansallinen työrukkanen 14.2.2018

LIITE Monitoimijainen arviointi

LIITE 27.3.2018 Eva-terapeuttinen vanhemmuustyöskentely tilanne

LIITE sijaishuoltoon sijoitetun lasten ja nuorisopsykiatrisen hoidon järjestäminen

LIITE lastensuojelun perhehoito

LIITE oppimisen_kehityksen_pulmat_info270318

VIP_verkosto_alueell_kutsukirje_SU

VIP_ Inbjudan.regional samling.2018

PKS -ryhmät

 

15.5.2018 kello 12.00-16.00

15.5. muistio Porvoo

15.5.18 mielenterveysryhmät

HUS Nuorten mielenterveys kokeilut

OT-keskuksen tehtävät

Valvonnan työryhmä PKS LAPE, 15.5.2018 Porvoo 2

Valvonnan työryhmä PKS LAPE, 15.5.2018 Porvoo

Vakavasti sairaan lapsen psykosos.tuki esitys päiv.26.1.18

15.5_ajankohtaiset Arola

Ajankohtaiset 15.5. Lindman

 

Muistio 27.8.2018

2018 06 ALVA-oppilashuolto prosessimallinnukset_LAPE_NHG