Erityis- ja vaativamman tason palvelut

Luomme uusia toimintamalleja erityisosaamisen liittämiseksi osaksi perustason palveluja, kehitämme monialaista yhteistyötä ja osaamista erityistason palveluissa sekä kehitämme lastensuojelun perhetyötä ja perhekuntoutusta

Perustason palveluissa ja perhekeskuksissa on tarvittavaa erityisosaamista helposti saatavilla matalalla kynnyksellä sekä lapsen tai nuoren tarpeisiin vastaten että konsultaatiotukea tarjoten

   • Lisäämme peruspalveluiden työntekijöiden osaamista konsultatiivisella työnohjauksella
   • Varmistamme, että erityistason palveluiden ammattilaisilla on käytössä oikeanlaiset toimintamallit, joilla vältetään sekä päällekkäinen työ että varmistetaan palveluiden saatavuus
   • Mahdollistamme oikea-aikaisen ja vaikuttavan perhetyön ja perhekuntoutuksen osana lastensuojelun asiakkaiden palveluvalikoimaa
   • Vahvistamme kotiin perheen luonnolliseen toimintaympäristöön vietävää palvelua (vrt. vanhusten kotihoito)

   

 1. Kehittämisalueella tehdään tiivistä yhteistyötä STM:n, THL:n, HUS:n, Pääkaupunkiseudun LAPE:n ja sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Hankkeessa puheenjohtajakuntina toimivat integraation osalta Karviainen ja lastensuojelun perhetyön osalta Porvoo.
 2. Kehittämisalueella järjestetään hankkeen aikana maakunnallisia työpajoja yhteisenä muiden kehittämisalueiden kanssa teemoilla monitoimijainen yhteistyö, osallisuus, yhteen sovitetut erityistason palvelut, lastensuojelun perhekuntoutus ja vaativan erityisosaamisen tuki. Tilaisuudet löytyvät tapahtumakalenterista.

 

Yhteyshenkilöt

Hankekoordinaattori Maarit Lindman

maarit.lindman@lohja.fi

050 3240987

Uudet toimintamallit vertikaalisen ja horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi, puheenjohtajuus Karviainen

marketta.roinisto@karviainen.fi

Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus, puheenjohtajuus Porvoo

annika.immonen@porvoo.fi

 

Kokousajat ja muistiot

3.5.2017 Porvoo

6.6.2017 Helsinki

5.9.2017 Porvoo

7.11.2017 Lohja

23.1.2018 kello 13.00-15.30

27.3.2018 kello 13.00-15.30

15.5.2018 kello 12.00-16.00