Ketterät kokeilut vaatii kiipeämistä, arviointia, tähyilyä ja yhdessä eteenpäin menemistä

Yhdessä olemme enemmän – hankkeen ketterät kokeilut kootaan hankkeen aikana Padlettiin. Uuden toiminnan käyttöönotto ja juurruttaminen tapahtuu ketterien kokeilujen kautta. Kokeilujen aikana kehitetään käytössä olevia toimintamalleja asiakas- ja työntekijäkokemuksia hyödyntäen systemaattisen dokumentoinnin avulla. Palvelumuotoilua hyödynnetään niiltä osin, kun se nähdään tarpeelliseksi toimintamallin edelleen kehittämisen näkökulmasta.

Hankkeen ketterät kokeilut ja tulosten levittämisen vaihe koostuu seuraavista toimenpiteistä:

  • Valittujen toimintamallien ja työkalujen kokeilut kunnissa tai muutaman kunnan konsortioissa:
    • Ketterät kokeilut
    • Koulutukset
  • Muutoksen johtaminen, kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen
  • Toimintamallien arviointi, edelleen kehittäminen ja tulosten levittäminen
  • Maakuntatasoisen käyttöönoton ja juurruttamisen valmistelu

Ketteränä kokeiluna hankkeessa on kehitetty myös Shout Out- digialusta erilaisten ammattilaisten ”avunpyyntöjen” jakamiseen. Esimerkkinä nuorten kannabiskokeiluihin käytössä olevat interventiot.