Hankeaika muutosohjelmassa oli varsin lyhyt. Uudellamaalla juurruttamisen suunnitelmaa painotettiin siltaavana elementtinä, joka turvaa kuntien yhtenäistä näkemystä kehittämisessä. Viimeisistä hankkeen työpajoista nousi edelleen kehitettäviä kokonaisuuksia, joiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnissa hankkeen päätyttyä.

Hankkeessa rakennettiin juurruttamisen suunnitelmaa kaksitasoisesti. Uudenmaan LAPE hankealueen yhteinen kehittämisalueittain koottu juurruttamisen suunnitelma kokoaa yhteen maakunnallisen ja kansallisen tason suuntaukset. Kuntien paikalliset juurruttamisen suunnitelmat puolestaan kokoavat yhteen paikallisen tason kehittämistyön suunnitelmat laajempaa juurruttamisen suunnitelmaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Kuntien juurruttamisen suunnitelmista nostettiin yksitoista yhteistä teemaa, joiden kautta tarkastelimme juurruttamisen suunnitelmien kokonaisuutta.

Koko hankealueen yhteinen juurruttamisen suunnitelma.

Hankealueen kunnat ja rahoitusta saaneet yhteistyökumppanit laativat kukin oman juurruttamisen suunnitelmansa.