Hanketoimisto

Muutosagentti Hanna Tiirinki

hanna.tiirinki@lohja.fi

+358443691662

Hanna Tiirinki on koulutukseltaan terveystieteiden tohtori (2014), terveystieteiden maisteri (2010) sekä toimintaterapeutti AMK (1999). Lisäksi hänellä on opettajan pedagoginen kelpoisuus (2017).

Aiemmin hän on työskennellyt terveyshallintotieteen tutkijatohtorina sekä asiantuntijana erilaisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämistehtävissä. Hän on toiminut Oulun Yliopistossa päätoimisena opettajana ja luennoitsijana vuosina 2011-2017 sekä vieraileva luennointisija Innsbruckin yliopistossa 2014-2015. Hän on julkaissut useita sosiaali- ja terveysalan johtamiseen, palvelujärjestelmään sekä asiakkuuteen liittyviä artikkeleita. Käytännön tuntuma lapsi – ja perhepalveluihin ja palvelunkäyttäjiin on syntynyt toimintaterapeutin työssä ensin yliopistosairaalassa, sen jälkeen terveyspalveluyrittäjänä.

Hannalle lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja osallistavasti on muutosagentin työn lähtökohta.

 

 

 

Hankepäällikkö Maikki Arola

maikki.arola@lohja.fi

+358443691661

Maikki Arola on koulutukseltaan yhteisöpedagogi AMK ja yhteisöpedagogi YAMK. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Hän on kartuttanut työkokemustaan työskentelystä lasten, nuorten ja kehitysvammaisten parista. Hän on työskennellyt leiritoiminnan, vapaaehtoistoiminnan, avoimen nuorisotilatoiminnan, erityisnuorisotyön ja lastenkotitoiminnan parissa kuntasektorilla.

Hanketyöstä Maikki innostui työskennellessään Lapsen ääni -kehittämisohjelmassa Omin Jaloin -hankkeessa 2009-2011.

 

 

Hankekoordinaattori Sanna Nieminen

sanna.nieminen@lohja.fi

+358443691663

Sanna Nieminen on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, terveydenhoitaja ja kätilö.
Aiemmin hän on työskennellyt ylihoitajana Helsingin kaupungin perhepalveluissa (2016-), terveysneuvonnan johtajana Nurmijärvellä (2012-2016), osastonhoitajana Espoon terveydenhoidossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Espoossa (1997-2008).

Hanketyöstä Sannalla on aiempaakin kokemusta KASTE-hankeajoilta 2009-2011, jossa hän toimi projektisuunnittelijana pääkaupunkiseudun Lapsen ääni –ohjelmassa Tukevasti alkuun –hankkeessa sekä Vastaamo –hankkeessa. Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, varhainen tukeminen sekä monialainen yhteistyö ovat Sannan työn tärkeimmät lähtökohdat.

Perhekeskuskehittämistyö on kuulunut Sannan työhön vuodesta 2002 alkaen. Näistä kokemuksistaan hän ammentaa myös LAPE-muutosohjelmassa tehtävään kansalliseen ja maakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen. Hyvin toimivat, laajasti lapsiperhepalveluja integroivat perhekeskukset Uudellamaalla turvaavat perheille nopean avun ja tuen erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä kehittämistyö on menossa LAPE:ssa vuosina 2017-2018.

 

 

Hankekoordinaattori Maarit Lindman

maarit.lindman@lohja.fi

+358 503240987

Maarit Lindman on koulutukseltaan lastentarhanopettaja, erityisopettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Lisäkoulutuksina hänellä on mm. johtamisen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä erityispedagogiset opinnot.

Maarit on työskennellyt pääsääntöisesti alle kouluikäisten parissa opettajana, erityisopettajana ja varhaiserityiskasvatuksen esimiestehtävissä. Ennen hanketta hän aloitti erityisasiantuntijan tehtävässä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella. Kasvatuksen ja opetuksen jatkumo sekä monialainen yhteistyö ovat tulleet lukuisten työvuosien myötä tutuiksi.