Parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden vahvistamisen tuki lähelle asiakasta Hyvinkäällä

Hyvinkäällä kehitettiin ketteränä kokeiluna matalan kynnyksen parisuhde- ja eropalveluita. Ensimmäinen malli kokeilusta oli ryhtyä järjestämään jälleen Eron edessä -iltoja (kts. MLL Tampereen osaston Eropalvelu-sivut osoitteessa https://tampere.mll.fi/eroperheiden-kohtaamispaikka). Toteutukseen ketterää kokeilua muokattiin tilanteen ja erityisesti asiakastoiveita vastaavaksi. Palvelut päätettiin viedä sinne, missä…

Lape Uusimaa yhteistyössä Etelä-Karjalan Lapen kanssa

Lape on kansallinen lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen toimeenpano-ohjelma. Lape Uusimaa on yhteistyössä Etelä-Karjalan Lape-hankkeen kanssa toteuttanut mittavan asukaskyselyn, jonka pohjalta on saatu vertailevaa tietoa palveluiden kehittämistarpeista maakunnissa asukkaiden näkökulmasta. Kyselyn pohjalta on myös vertailtu kehittämistyön tavoitteita ja toimenpiteitä sekä suunnattu kehittämistyötä kyselystä nousseiden tulosten perusteella.…

Tietopohja- ja indikaattorityö palveluiden kehittämisen pohjana

Yhtenä kehittämisalueena hankkeessamme on toimintakulttuurin muutos. Toimintakulttuurin muutoksessa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja. Lapsiystävällinen hallinto palvelee valtion, tulevien maakuntien ja kuntien toimintaa. Indikaattorityö on keskeinen osa kuntien ja maakuntien toiminnan ohjausta. Kehittämistyö tulee suunnata alueille, joissa interventioiden toimivuudesta kokemusta ja näyttöä.…

Lapsiystävällisyys kuntien ja maakuntien strategisissa asiakirjoissa

  Lapsiystävällisyys kuntien ja maakuntien strategisissa asiakirjoissa                                23.4.2018   Yhtenä kehittämisalueena hankkeessamme on toimintakulttuurin muutos. Toimintakulttuurin muutoksessa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja. Lapsiystävällinen hallinto palvelee valtion, tulevien maakuntien ja kuntien toimintaa. Lapsiystävällinen hallinto näkyy rakenteissa, strategisissa asiakirjoissa ja yleisessä toimintakulttuurissa, johtamisen rakenteissa ja…

Asukkailta kysyttiin kehittämistarpeista – kärjessä helposti, nopeasti saatava apu sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä

Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toteutetaan valtakunnallista lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen toimeenpano-ohjelmaa, Lapea. Kehittämistyötä suuntaavat  asukkaiden sekä palveluita käyttävien asiakkaiden näkemykset. Meneillä olevaa kehittämistyötä suuntaavat myös valtakunnalliset linjaukset, kuten Olli-Pekka Heinosen työryhmän valmistelema yhdyspintaselvitys (STM 2/2018) sekä Aulikki Kananojan lastensuojelun kehittämistä käsittelevä selvitys (STM 3/2018). Valtakunnallista kehittämistyötä toimeenpannaan…

Lohjan kokemuksia matkalta lapsiystävälliseksi kunnaksi

Sain haastateltavakseni Lohjan palvelupäällikkö Anu Koivumäen ja kaupunginjohtaja Mika Sivulan. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että Unicefin lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen hakeminen on ollut Lohjalle erinomainen asia. Matka lapsiystävälliseksi kunnaksi alkoi jo kaksi vuotta sitten kun Birgit Aittakumpu teki aloitteen siitä,…

Lastensuojelun asiakkaan monitoimijaista palvelutarpeen arviointia kehitetään pysyväksi työmuodoksi Porvoossa Leania hyödyntäen

Porvoon kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden lapsiperheiden sosiaalityön yksikössä on kehitetty monitoimijaista palvelutarpeen arviointia HUS:n alueen Lean-menetelmäkoulutuksen yhteydessä syys-talvikaudella 2017-18. Kehittämisprojekti on liitetty samalla osaksi Lape Uudenmaan ketterät kokeilut -kehittämispilotteja. Kehittämistyön taustalla on tarve saada lastensuojeluilmoituksen tai shl-yhteydenoton tekevä taho aktivoitua…

Huomaa hyvä lapsessa ja itsessäsi vanhempana

Hyvinkään perhepäivät ketteränä kokeiluna – tavoitteena kodin ja varhaiskasvatuksen nivelvaiheen vahvistaminen Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen kohtaamispaikassa Pikku-Veturissa asiakastapaamisissa nousi vanhemmilta tarve vertaistuelliseen suljettuun keskusteluryhmään. Kohtaamispaikassamme tehdään monitoimijaista yhteistä työtä, minkä pohjalta pyysimme mukaan tuttuja sidosryhmien SISOTE- työntekijöitä ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen. Keskusteluryhmä…

Ketterät kokeilut –puimala kokoaa kehittäjäverkostot yhteen 22.3.2018

Lape Uudenmaan hanke kutsuu ja kokoaan yhteen kuntien kehittäjät ketterien kokeilujen toiseen puimalaan 22.3.2018 Laureaan, Vantaan Tikkurilaan. Löydetään toisemme, yhteiset tekemisen tavat ja kehittämistyön suunta yhdessä. Kehittämistyö ei ole ensisijaisesti pyörän keksimistä uudelleen, vaan yhdessä kestävän matkan rakentamista eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Verkosto tarjoaa kehittämistyöhön tukea…