2019 LAPE Akatemioita suunnitellaan

LAPE Akatemioille järjestetään kansallinen starttitilaisuus maaliskuussa. Tämän jälkeen järjestetään maakunnittain kolme LAPE Akatemiaa. Vuonna 2019 on yhteensä neljä LAPE Akatemiaa Uudenmaan toimijoille. Maakuntien omat LAPE Akatemia tilaisuudet suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä maakuntien toimijoiden kanssa, maakunnan omiin tarpeisiin pohjaten. Uudenmaan LAPE…

www.lapeuusimaa.fi sivujen toiminta jatkuu vuoteen 2020

LAPE muutosohjelma päättyy 31.12.2018. Tästä huolimatta www.lapeuusimaa.fi sivut säilyvät toiminnassa 20.4.2020 saakka. Kaikki materiaali on ladattavissa sivuiltamme siihen saakka. Muutosagentit jatkavat mahdollisesti tiedotteiden kirjoittamista ja muuta viestintää sivun kautta. Olethan käynyt ottamassa haltuun myös LAPE Uusimaa Facebook sivun?

Uudenmaan perhekeskustoimintamalli on valmistunut

Uudenmaan perhekeskustoimintamalli on valmistunut. Raportti on luettavissa LAPE Uusimaan www-sivuilla. Malli huomioi Uudenmaan erityispiirteet, kuten monikulttuuristen ja eroperheiden suuren määrän. Perhekeskustoimintamallin tarkoituksena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden voimavaroja ja varhentaa tarvittavan tuen, avun ja hoidon saantia. Perhekeskuksissa tuki, apu…

Uudenmaan muutosagenttien uusi kotipaikka on maakuntavalmistelussa

LAPE Uusimaa Yhdessä olemme enemmän hankkeen ohjausryhmä päätti ohjausryhmän kokouksessa syyskuun loppupuolella, että Uudenmaan liitto toimii valtionavustuksen hakijana muutosagentin siltausmäärärahaa koskien. Valtionavustushaku päättyi lokakuun lopulla ja Uudenmaanliitto toimi hakijana niin PKS alueen muutosagentin kuin muun Uudenmaan alueen muutosagentin osalta. Uusimaa hakee…

Pute-kioski vakiintuneeksi toimintamalliksi Hyvinkäällä

Pute-kioski vakiintuneeksi toimintamalliksi Hyvinkäällä Puheterapeutti tavattavissa avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikassa Hyvinkään avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikassa Pikku-Veturissa kokeiltiin kevään 2018 ajan matalan kynnyksen puheterapeutin konsultaatiovastaanottoa (Pute-kioski). Pute-kioski sai erittäin hyvää palautetta sekä asiakasperheiltä että muilta toimijoilta. Mahdollisuus puheterapeutin tapaamiseen kohtaamispaikassa herätti paljon kiinnostusta,…

11-vuotiaiden lasten kokemuksia hyvinvoinnista ja arjesta – muutoksia ajalla 2010–2018

11-vuotiaiden lasten kokemuksia hyvinvoinnista ja arjesta – muutoksia ajalla 2010–2018   Sosiaalitaito Oy teki osana LAPE kehittämistä jälleen hyvinvointitiedon keruuta hankealueella. Vuosina 2010-2018 toteutetun laajan selvityksen mukaan suurin osa 11-vuotiaista lapsista elää lapsuuttaan hyvissä ja vakaissa elinoloissa. Tällä vuosikymmenellä useissa…

”Det sociala rummet” -podcast

”Det sociala rummet”- en podcast om aktuella fenomen, forskning, praktik och utvecklingsarbete inom det sociala området. FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets personal lanserar en ny podcast-serie. I podcast-serien för vi samhälleligt viktig dialog med sakkunniga inom aktuella temaområden. Målgruppen för podcasten…

Vauvaperheille kuuluu hyvää – LTH-tutkimuksen ensimmäiset tulokset valmistuneet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt Lasten terveyden ja hyvinvoinnin (LTH) tutkimuksen osana Juha Sipilän hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa LAPEa. Tutkimus tuottaa jatkossa säännöllistä seurantatietoa 3–4 kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelujen tarpeesta,…

MLL Hyvinkää <3 Hyvinkään kaupunki – Tilli Toukka tukee 4-6 -vuotiaita lapsia

Meillä on Tilli Toukka -koordinaattori! MLL Hyvinkään yhdistyksen NEro-hankkeessa kehitetty toimiva ja hyvä Tilli Toukka -vertaisryhmämalli on saanut oman koordinaattorinsa Hyvinkään kaupungilta. LAPE –muutosohjelman aikana on syntynyt uusia rakenteita kuntien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. LAPE Uusimaa –Yhdessä olemme enemmän hankkeessa…

Uudenmaan perhekeskustoiminnassa keskeistä on osaamisen hyödyntäminen

TIEDOTE 20.6.2018   Yhtenä kehittämisalueena LAPE muutosohjelmassa on perhekeskustoimintamallin kehittäminen. Kehittämisessä keskeisenä tavoitteena on rakentaa lähipalveluna toimiva perhekeskustoimintamalli. Hankkeessamme kehitetään integratiivista kokonaisuutta, joka mahdollistaa perheille oikea-aikaisen tuen.   Perhekeskustoimintamallia on kehitetty Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lohjalla, Loviisassa, Mäntsälässä, Porvoossa ja Sipoossa. Lisäksi…