Vauvaperheille kuuluu hyvää – LTH-tutkimuksen ensimmäiset tulokset valmistuneet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt Lasten terveyden ja hyvinvoinnin (LTH) tutkimuksen osana Juha Sipilän hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa LAPEa. Tutkimus tuottaa jatkossa säännöllistä seurantatietoa 3–4 kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelujen tarpeesta,…

MLL Hyvinkää <3 Hyvinkään kaupunki – Tilli Toukka tukee 4-6 -vuotiaita lapsia

Meillä on Tilli Toukka -koordinaattori! MLL Hyvinkään yhdistyksen NEro-hankkeessa kehitetty toimiva ja hyvä Tilli Toukka -vertaisryhmämalli on saanut oman koordinaattorinsa Hyvinkään kaupungilta. LAPE –muutosohjelman aikana on syntynyt uusia rakenteita kuntien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. LAPE Uusimaa –Yhdessä olemme enemmän hankkeessa…

Uudenmaan perhekeskustoiminnassa keskeistä on osaamisen hyödyntäminen

TIEDOTE 20.6.2018   Yhtenä kehittämisalueena LAPE muutosohjelmassa on perhekeskustoimintamallin kehittäminen. Kehittämisessä keskeisenä tavoitteena on rakentaa lähipalveluna toimiva perhekeskustoimintamalli. Hankkeessamme kehitetään integratiivista kokonaisuutta, joka mahdollistaa perheille oikea-aikaisen tuen.   Perhekeskustoimintamallia on kehitetty Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lohjalla, Loviisassa, Mäntsälässä, Porvoossa ja Sipoossa. Lisäksi…

Parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden vahvistamisen tuki lähelle asiakasta Hyvinkäällä

Hyvinkäällä kehitettiin ketteränä kokeiluna matalan kynnyksen parisuhde- ja eropalveluita. Ensimmäinen malli kokeilusta oli ryhtyä järjestämään jälleen Eron edessä -iltoja (kts. MLL Tampereen osaston Eropalvelu-sivut osoitteessa https://tampere.mll.fi/eroperheiden-kohtaamispaikka). Toteutukseen ketterää kokeilua muokattiin tilanteen ja erityisesti asiakastoiveita vastaavaksi. Palvelut päätettiin viedä sinne, missä…

Lape Uusimaa yhteistyössä Etelä-Karjalan Lapen kanssa

Lape on kansallinen lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen toimeenpano-ohjelma. Lape Uusimaa on yhteistyössä Etelä-Karjalan Lape-hankkeen kanssa toteuttanut mittavan asukaskyselyn, jonka pohjalta on saatu vertailevaa tietoa palveluiden kehittämistarpeista maakunnissa asukkaiden näkökulmasta. Kyselyn pohjalta on myös vertailtu kehittämistyön tavoitteita ja toimenpiteitä sekä suunnattu kehittämistyötä kyselystä nousseiden tulosten perusteella.…

Tietopohja- ja indikaattorityö palveluiden kehittämisen pohjana

Yhtenä kehittämisalueena hankkeessamme on toimintakulttuurin muutos. Toimintakulttuurin muutoksessa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja. Lapsiystävällinen hallinto palvelee valtion, tulevien maakuntien ja kuntien toimintaa. Indikaattorityö on keskeinen osa kuntien ja maakuntien toiminnan ohjausta. Kehittämistyö tulee suunnata alueille, joissa interventioiden toimivuudesta kokemusta ja näyttöä.…

Lapsiystävällisyys kuntien ja maakuntien strategisissa asiakirjoissa

  Lapsiystävällisyys kuntien ja maakuntien strategisissa asiakirjoissa                                23.4.2018   Yhtenä kehittämisalueena hankkeessamme on toimintakulttuurin muutos. Toimintakulttuurin muutoksessa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja. Lapsiystävällinen hallinto palvelee valtion, tulevien maakuntien ja kuntien toimintaa. Lapsiystävällinen hallinto näkyy rakenteissa, strategisissa asiakirjoissa ja yleisessä toimintakulttuurissa, johtamisen rakenteissa ja…

Asukkailta kysyttiin kehittämistarpeista – kärjessä helposti, nopeasti saatava apu sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä

Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toteutetaan valtakunnallista lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen toimeenpano-ohjelmaa, Lapea. Kehittämistyötä suuntaavat  asukkaiden sekä palveluita käyttävien asiakkaiden näkemykset. Meneillä olevaa kehittämistyötä suuntaavat myös valtakunnalliset linjaukset, kuten Olli-Pekka Heinosen työryhmän valmistelema yhdyspintaselvitys (STM 2/2018) sekä Aulikki Kananojan lastensuojelun kehittämistä käsittelevä selvitys (STM 3/2018). Valtakunnallista kehittämistyötä toimeenpannaan…

Lohjan kokemuksia matkalta lapsiystävälliseksi kunnaksi

Sain haastateltavakseni Lohjan palvelupäällikkö Anu Koivumäen ja kaupunginjohtaja Mika Sivulan. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että Unicefin lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen hakeminen on ollut Lohjalle erinomainen asia. Matka lapsiystävälliseksi kunnaksi alkoi jo kaksi vuotta sitten kun Birgit Aittakumpu teki aloitteen siitä,…