2019 LAPE Akatemioita suunnitellaan

LAPE Akatemioille järjestetään kansallinen starttitilaisuus maaliskuussa. Tämän jälkeen järjestetään maakunnittain kolme LAPE Akatemiaa. Vuonna 2019 on yhteensä neljä LAPE Akatemiaa Uudenmaan toimijoille. Maakuntien omat LAPE Akatemia tilaisuudet suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä maakuntien toimijoiden kanssa, maakunnan omiin tarpeisiin pohjaten. Uudenmaan LAPE Akatemioiden valmistelusta vastaa muutosagentit Tia Ristimäki (UM) ja Tiina Turkia (PKS) yhteistyössä kunta-agentin kanssa.

Ensi vuonna alkava johdon koulutus- ja valmennuskokonaisuus jatkaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) tehtyä kehittämistyötä eri puolilla maata. LAPE-Akatemiaksi nimetyssä koulutuksessa on kyse sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen ja kunta- ja maakuntajohdon yhteisestä oppimisprosessista.

Se toteutetaan jokaisen 18 maakunnan alueella. Mukaan kutsutaan myös järjestöjen ja seurakuntien johtoa.

Lisää LAPE Akatemioiden tavoitteista ja kokonaisuudesta voit lukea ministeriön sivuilta.

Tia Ristimäki

Muutosagentti, Uusimaa

050-3124437

tia.ristimaki@uusimaa2019.fi