Pute-kioski vakiintuneeksi toimintamalliksi Hyvinkäällä

Pute-kioski vakiintuneeksi toimintamalliksi Hyvinkäällä

Puheterapeutti tavattavissa avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikassa

Hyvinkään avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikassa Pikku-Veturissa kokeiltiin kevään 2018 ajan matalan kynnyksen puheterapeutin konsultaatiovastaanottoa (Pute-kioski). Pute-kioski sai erittäin hyvää palautetta sekä asiakasperheiltä että muilta toimijoilta. Mahdollisuus puheterapeutin tapaamiseen kohtaamispaikassa herätti paljon kiinnostusta, ja palautteiden mukaan toi myös käytännön apua monille perheille. Kokeilun perusteella Pute-kioski päätettiin vakiinnuttaa pysyväksi toimintamalliksi Hyvinkäällä.

Yksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteista on tuoda lapsiperheiden palveluita lähelle arkea sinne, missä perheet jo ovat. Pute-kioski palveli tätä tavoitetta erittäin hyvin. Puheterapeutti on Hyvinkäällä osallistunut kohtaamispaikkojen toimintaan jo useiden vuosien ajan, mutta toiminta on painottunut voimakkaasti tiedon jakamiseen ja esittelyyn. Pute-kioskissa lähtökohta oli eri, sillä perheen oma huoli tuli kuulluksi ja yksilöllistä tilannetta voitiin käsitellä hyvin varhaisessa vaiheessa. Pute-kioski onkin samaan aikaan sekä ehkäisevä palvelu että varhaista tukea, kun puheterapeutin ammattitaito tuodaan lapsiperheiden viikoittaisen arjen keskelle ilman ajanvarausta.

Pute-kioski toteutui joka toinen viikko avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikassa Pikku-Veturissa. Puheterapeutti oli paikalla tunnin ajan, jolloin perheet voivat keskustella puheterapeutin kanssa, tuoda esille huoltaan sekä saada ohjeita ja vinkkejä niin lapsen kehityksen tueksi kuin arjen tilanteisiin. Vastaanotto toimi ilman ajanvarausta kohtaamispaikan tiloissa. Kevään 2018 aikana vastaanotolle saapuneissa perheissä lasten iät vaihtelivat parista viikosta noin viiden vuoden ikäiseen. Pute-kioskin sallimassa aikaraamissa puheterapeutin oli mahdollista myös tehdä hyvin suppeita arvioita suoraan lapselle, esim. kireän kielijänteen arvio tai artikulaation havainnointia. Keskusteluissa perheiden kanssa nousivat esille esimerkiksi syömisen vaikeudet, lapsen hidas puhumaan oppiminen, monikielisyys, vuorovaikutuksen pulmat sekä perheen keskinäinen vuorovaikutus, kielen kehityksen tukeminen esim. tukiviittomin, luki- ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy jne. Perheen toiveesta puheterapeutin oli myös mahdollista kirjata lapsen potilastietojärjestelmään keskusteluissa esille tulleet asiat, mikä vahvisti perheen tuen sujuvuutta ja toimimista muiden ammattiryhmien työntekijöiden kanssa.

Tarve puheterapeutin tapaamiseen oli tullut esille perheiden kanssa käydyissä keskusteluissa avoimen varhaiskasvatuksen kohtaamispaikka Pikku-Veturissa. Toiminnan käynnistyttyä Facebook-mainonta, perinteiset ilmoitustaulut sekä suusta suuhun kulkenut tieto olivat tehokkaimmat tiedotuskanavat. Myös neuvolan työntekijät ohjasivat asiakasperheitään Pute-kioskiin, sillä jono puheterapeutin yksilövastaanotolle on pitkä. Myös Hyvinkään päiväkodeissa oli kerrottu perheille Pute-kioskista. Neuvolan ja päiväkotien kautta tapahtunutta ohjausta Pute-kioskiin ei osattu ennakoida ennen ketterän kokeilun alkua, mutta se osoittautui nimenomaan perheiden tarpeeseen vastaavaksi tiedotuskanavaksi.

Erittäin onnistuneen ketterän kokeilun myötä toimintatapa päätettiin vakiinnuttaa osaksi kohtaamispaikka Pikku-Veturin toimintaa. Hyvinkäällä Pute-kioskin toiminta on mahdollista sisällyttää osaksi varhaiskasvatuksen yhteisöllisen puheterapeutin työtä. Hyvän palautteen sekä niin perheiltä kuin muilta toimijoilta tulleiden toiveiden perusteella tällaiselle palvelulle on tarvetta. Tulevaisuudessa tullaan arvioimaan myös esim. vastaavanlaista toimintaa toimintaterapeutin kanssa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa. Hankkeemme kehittämistyöhön ovat sitoutuneet: Karkkila, Vihti, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Lohja, Loviisa, Lapinjärvi, Porvoo, Askola, Inkoo, Tuusula, Siuntio, Sipoo, Raasepori ja Hanko. Hankkeessa on laajasti edustettuina sote- ja sivistyspalvelut, kolmannen sektorin toimijat, järjestöt sekä sosiaalialan osaamiskeskukset. Uudenmaan Lape-hanke on nimeltään ”Yhdessä olemme enemmän”.

 

Yhteystiedot

Taina Olkinuora, puheterapeutti, Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut, 040 861 5945 @hyvinkaa.fi

Nina Siivonen, varhaiskasvatuksen opettaja, Pikku-Veturi, 040 559 5740 @hyvinkaa.fi