”Det sociala rummet” -podcast

”Det sociala rummet”- en podcast om aktuella fenomen, forskning, praktik och utvecklingsarbete inom det sociala området.

FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets personal lanserar en ny podcast-serie. I podcast-serien för vi samhälleligt viktig dialog med sakkunniga inom aktuella temaområden.

Målgruppen för podcasten är sakkunniga inom det sociala området, men också andra intresserade. Syftet med podcasten är att föra dialog om aktuella teman i ett lättillgängligt format. Intresserade kan lyssna på podcasten vid den tidpunkt som passar var och en allra bäst.

DET SOCIALA RUMMET -podcast

 

Podcast1

Delaktiga barn och unga – vision eller verklighet?
Nina Östman från FSKC och Ilona Fagerström från Mathilda Wrede-institutet samtalar med utbildare och utredare Ann-Marie Stenhammar om barn och ungas delaktighet i den egna serviceprocessen och i utvecklingsarbete. Ann-Marie Stenhammar har lång erfarenhet av att i Sverige arbeta med och för barnets rätt till delaktighet när barnet och dess familj möter samhällsstödet. Stenhammar har haft särskild inriktning på barn och unga med funktionsnedsättning.

 

https://soundcloud.com/detsocialarummet/delaktiga-barn-och-unga-vision-eller-verklighet

 

 

Podcast 2

Ett försök med delaktighetsfrämjande socialskydd – Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu​

 

I avsnittet diskuterar vi med forskningschef Minna Kivipelto från Institutet för hälsa och välfärd om försöket och projektet för delaktighetsfrämjande socialskydd. Inom försöket har man utvecklat en modell för delaktighetsfrämjande socialskydd. Modellen testas, implementeras och utvärderas i sex kommuner i Finland. (Kangasala, Kemijärvi, Kuopio, Tammerfors, Torneå och Reso). Diskussionen förs på finska och vi ska minnas att inbandningen skett strax efter den fina, varma sommaren.

https://soundcloud.com/detsocialarummet/ett-forsok-med-delaktighestframjande-socialskydd-osallistavan-sosiaaliturvan-kokeilu

 

Mer om projektet hittar du här:
thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehitt…osiaaliturvan-kokeilu