MLL Hyvinkää <3 Hyvinkään kaupunki – Tilli Toukka tukee 4-6 -vuotiaita lapsia

Meillä on Tilli Toukka -koordinaattori! MLL Hyvinkään yhdistyksen NEro-hankkeessa kehitetty toimiva ja hyvä Tilli Toukka -vertaisryhmämalli on saanut oman koordinaattorinsa Hyvinkään kaupungilta.

LAPE –muutosohjelman aikana on syntynyt uusia rakenteita kuntien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. LAPE Uusimaa –Yhdessä olemme enemmän hankkeessa mukana olleet MLL Uudenmaanpiiri ja Hyvinkään kaupunki ovat molemmat mukana omalla hankerahallaan.

LAPE –muutosohjelmassa vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, sekä eropalveluiden kehittäminen on keskeisessä roolissa. MLL:n Tilli Toukka toiminta on kehitetty Nero –hankkeessa, mutta LAPE –muutosohjelma toi kaupungin ja järjestön toimijat yhteen toiminnan juurruttamisen mahdollistamiseksi.

 

Tilli Toukka -vertaisryhmä tukee 4-6 -vuotiaita lapsia, joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa. Ryhmä on ensimmäinen varhaiskasvatusikäisille tarkoitettu vertaisryhmämalli vanhempien eroasian käsittelyyn. Jotta ryhmiä syntyisi asiakkaiden tarpeiden mukaan, päätettiin Hyvinkäällä lisätä Tilli Toukka -koordinaattorin tehtävä kaupungin työntekijän toimenkuvaan. Käytännössä hän kokoaa tiedon ryhmän tarpeesta, etsii sille ohjaajat ja tukee ohjaajia heidän tarpeidensa mukaan. Tähän ratkaisuun päädyttiin LAPE-yhteistyön ja ketterän kokeilun tuloksena.

 

Monet vertaisuuteen perustuvat ryhmät ovat käytössä jonkin aikaa ja vanhentuessaan jäävät helposti pois toiminnasta uusien ryhmien tultua tilalle. Ryhmistä saatu tieto ja kokemus jäävät käyttöön osana työtä, mutta uusia ryhmiä ei käynnisty. Vähitellen tietokin unohtuu. Tähän haluttiin muutos. LAPE – ketterän kokeilun tuloksena päätettiin nimetä eri ryhmille koordinaattorit ja tiedottaa niistä jatkuvasti asiakkaita ja kaupungin toimijoita. Tiedot löytyvät nyt Hyvinkään kaupungin kotisivuilta.

Toiminnalle otettiin uusi näkökulma. Jos ryhmän perusteellisesta valmistelusta huolimatta siihen ei tule osallistujia ja sille ei ole tilausta, voidaan ryhmätoiminnan perustaksi ottaa asiakkaiden tarve. Tällöin ryhmä kokoaa ikään kuin itse itsensä ja ohjaajien työmäärä vähenee. Lisäksi toiminnalle tarvitaan esimiehen vahva tuki!

 

Vaikka halua ryhmien ohjaamiseen ja ennalta ehkäisevään työotteeseen olisi, on resursseja ajoittain hankala löytää. Ryhmän ohjaaminen vaatii resursseja hetkellisesti, mutta tulevaisuudessa se tuo jopa säästöjä. ”Parempi gramma ennaltaehkäisyä kuin tonni terapiaa”, on jo Terttu Arajärvi todennut. Tämä lause maalaa erinomaisen kuvan ennaltaehkäisyn ja puuttuvan työn kulujen suhteesta. Sitä paitsi yhteisessä työssä niin asiakkaat, resurssit kuin kulut / säästötkin ovat yhteisiä. Yhteisen työn pitää ulottua sanoja syvemmälle.

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa. Hankkeemme kehittämistyöhön ovat sitoutuneet: Karkkila, Vihti, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Lohja, Loviisa, Lapinjärvi, Porvoo, Askola, Inkoo, Tuusula, Siuntio, Sipoo, Raasepori ja Hanko. Hankkeessa on laajasti edustettuina sote- ja sivistyspalvelut, kolmannen sektorin toimijat, järjestöt sekä sosiaalialan osaamiskeskukset. Uudenmaan Lape-hanke on nimeltään ”Yhdessä olemme enemmän”.

 

Lisätietoja:

Paula Väliaho, MLL Hyvinkään NEro-hanke, puh. 044-722 3448, paula.valiaho@mll.fi

Jan Degerman, lapsiperheiden palveluiden perheohjaaja, Hyvinkään kaupungin Tilli Toukka -koordinaattori, puh. 040-823 8128, s-posti jan-krister.degerman@hyvinkaa.fi