Parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden vahvistamisen tuki lähelle asiakasta Hyvinkäällä

Kuva: STM kuvapankki

Hyvinkäällä kehitettiin ketteränä kokeiluna matalan kynnyksen parisuhde- ja eropalveluita. Ensimmäinen malli kokeilusta oli ryhtyä järjestämään jälleen Eron edessä -iltoja (kts. MLL Tampereen osaston Eropalvelu-sivut osoitteessa https://tampere.mll.fi/eroperheiden-kohtaamispaikka). Toteutukseen ketterää kokeilua muokattiin tilanteen ja erityisesti asiakastoiveita vastaavaksi. Palvelut päätettiin viedä sinne, missä asiakkaat jo luontaisesti ovat. Hyvinkään tapauksessa toteutuspaikaksi valikoitui kaupungin varhaiskasvatuksen kohtaamispaikka Pikku-Veturi. Pikku-Veturissa käy kuukausittain useita satoja asiakkaita.

Pikku-Veturi on toiminut Hyvinkäällä jo yli kymmenen vuotta monitoimijaisen työskentelyn toimintaperiaatteen mukaan. Käytännössä varhaiskasvatus järjestää työntekijäpanoksen sekä tilan ja Hyvinkään kaupungin neuvola ja perhetyö, Hyvinkään Seurakunta sekä MLL Hyvinkää tuovat omaa osaamistaan yhdessä tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Parisuhde- ja eropalveluiden vahvistamiseksi yhteiseen työhön otettiin mukaan myös perheneuvola, seudullinen perheoikeudellinen yksikkö sekä seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus. Viestintä toteutettiin sekin yhteistyössä, käyttäen ensisijaisesti Pikku-Veturissa hyväksi havaittuja viestintäkanavia kuten Pikku-Veturin Facebook-sivut ja kotisivu kaupungin sivuilla.

Ketterän kokeilun tavoitteena oli tuottaa asiakkaille tietoa parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden tukemiseksi sekä madaltaa kynnystä parisuhde- ja eropalveluiden hakemiseksi. Asiakkaille tuotettu tieto voi tukea paitsi asiakkaita itseään, myös heidän läheisiään, sillä tieto kulkee luontevasti sosiaalisissa verkostoissa. Kun tieto tuodaan suoraan asiakkaiden luo, on se todennäköisesti kaikkein vaikuttavinta. Pikku-Veturin parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden tuen ketterässä kokeilussa oli myös maksuton kahvitarjoilu. Senkään merkitystä ei kannata ohittaa.

Parisuhteen ja yhteisen vanhemmuuden tukeminen toteutettiin keväällä 2018. Mukana olevat tahot kävivät Pikku-Veturissa kerran, yksi maalis-, toinen huhti- ja kolmas toukokuussa. Kunkin käynnin jälkeen osallistujilta kerättiin palautetta (n=17). Lähes jokainen vastaaja koki palvelun hyödylliseksi ja kaikki vastanneet halusivat palvelulle jatkoa. Jatkoa toiminnalle arvioidaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Palautteista saadun tiedon perusteella toiminta on ollut asiakkaille merkityksellistä sekä vaikuttavaa ja sitä kannattaa jatkaa.

Yhteistyöstä kohti yhteistä työtä

Ketterä kokeilu oli kehittävä myös eri toimijoiden näkökulmasta. Eri toimijat ovat saaneet tietoa toistensa palveluista ja samalla on avautunut  uusiakin yhteistyömahdollisuuksia. Eri toimijoiden yhteistyö ei ole vain velvollisuus, se koetaan mahdollisuutena. Kun siirrymme yhteistyöstä kohti yhteistä työtä, saamme samalla asiakkaillemme avun aiemmin sekä vaikuttavammin ja opimme paljon toisiltamme yhä parempien ja laadukkaampien palveluiden tuottamiseksi.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa. Hankkeemme kehittämistyöhön ovat sitoutuneet: Karkkila, Vihti, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Lohja, Loviisa, Lapinjärvi, Porvoo, Askola, Inkoo, Tuusula, Siuntio, Sipoo, Raasepori ja Hanko. Hankkeessa on laajasti edustettuina sote- ja sivistyspalvelut, kolmannen sektorin toimijat, järjestöt sekä sosiaalialan osaamiskeskukset. Uudenmaan Lape-hanke on nimeltään ”Yhdessä olemme enemmän”.

 

Lisätiedot:

Nina Siivonen, Pikku-Veturi, Hyvinkää puh. 040-559 5740, nina.siivonen@hyvinkaa.fi

Paula Väliaho, MLL Hyvinkään NEro-hanke, Hyvinkää, paula.valiaho@mll.fi

Hanna Tiirinki, Uudenmaan Lape-muutosagentti, 044 369 1662 @htiirinki, www.lapeuusimaa.fi