Lape Uusimaa yhteistyössä Etelä-Karjalan Lapen kanssa

Lape on kansallinen lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen toimeenpano-ohjelma. Lape Uusimaa on yhteistyössä Etelä-Karjalan Lape-hankkeen kanssa toteuttanut mittavan asukaskyselyn, jonka pohjalta on saatu vertailevaa tietoa palveluiden kehittämistarpeista maakunnissa asukkaiden näkökulmasta. Kyselyn pohjalta on myös vertailtu kehittämistyön tavoitteita ja toimenpiteitä sekä suunnattu kehittämistyötä kyselystä nousseiden tulosten perusteella. Kyselyn pohjalta on julkaistu useita tiedotteita, joista pääset lukemaan tarkemmin kyselyn tuloksista:

Etelä-Karjalan ammatillinen verkkolehti (5/2018): Osallistamalla kuullaan aidosti asukkaiden ääntä – Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa asukkailta kysyttiin Lapen kehittämistarpeita.

Osallistamalla kuullaan aidosti asukkaiden ääntä – Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa asukkailta kysyttiin Lapen kehittämistarpeita

 

Lape Uusimaa (4/2018): Asukkailta kysyttiin kehittämistarpeista – kärjessä helposti, nopeasti saatava apu sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. 

 

STM-tiedote (3/2018): Uusimaa ja Etelä-Karjala selvittivät kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

 

 

Lisätietoja:

Lape Uusimaa, Muutosagentti Hanna Tiirinki, hanna.tiirinki@lohja.fi