Ettei kukaan jäisi yksin – tuumasta toimeen lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi

On lapsia ja nuoria, joilla on kovin vähän kavereita tai ei kaveria lainkaan. On olemassa myös lapsia, joilla ei ole yhtään harrastusta. Näiden huolestuttavien ilmiöiden korjaamiseksi Lohjan Harjun alueryhmä lähti kehittelemään erilaisia Lapen (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) tavoitteisiin liittyviä ketteriä kokeiluja yhteisen teeman, ”ettei kukaan jäisi yksin” alle.

Alueen lasten ja nuorten kaverisuhteita on kuluneen vuoden aikana kartoitettu niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ryhmittäin erilaisten sosiogrammien avulla. Alueen varhaiskasvatukseen hankittiin lisäksi oppimista, sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukevaa ”Pienin askelin” -materiaalia työntekijöiden yhteiseen kiertävään käyttöön.

Yksi mielenkiintoisimmista kokeiluista oli luoda yhteinen kerhotarjotin koskemaan alueen kouluja. Näin on saatu kuluvan lukuvuoden aikana tarjottua kaikille oppilaille useampia kerhoja. Harrastustenn tarjonta on selkeästi monipuolistunut ja samalla oppilailla on ollut mahdollisuus kerhon puitteissa tutustua uusiin kavereihin toisesta koulusta. Kerhoihin on ilmoittauduttu wilman-kautta.

Yläkoululla toimii nuorisotoimen pitämä aamukahvila yhtenä aamuna viikossa. Kahvilan ideana on houkutella oppilaita tulemaan koululle aamulla ennen oppituntien alkua tapaamaan niin nuorisotyöntekijöitä, kuin muita oppilaita. Aamukahvilan houkuttavuutta lisäämään hankittiin koulun varoin biljardipeli. Nuorisotoimi on lisäksi tarjonnut matalan kynnyksen harrastusmahdollisuutta. Yhtenä iltapäivänä viikossa koululla on voinut käydä pelaamassa vaikkapa sählyä. Kävijöitä on ” niin, että pelit on saatu hyvin aikaiseksi.

Kuva: www.ella.fi

Kaikilla alueen kouluilla on kuluvan lukuvuoden aikana otettu käyttöön verso- vertaissovittelutoimintatapa. Sovittelussa opitaan sosiaalisia taitoja ja empatiaa, joka on omiaan lisäämään oppilaiden hyvinvointia. Koulut tilasivat koulutuksen alueellisena yhteishankintana.

Pienille lapsille leikkikaverin löytämisen helpottamiseksi on olemassa lasten vanhempien käyttöön  Ella-mobiilisovellus. Sovelluksen avulla voi omalle lapselleen etsiä järjestelmään kirjautuneiden vanhempien kautta leikkikaveria lähiympäristöstään. Ella-sovellus on yksittäisille käyttäjilleen maksuton. Sovelluksella on kuntakohtainen hinta ja tämän vuoksi alueryhmä ei alkanut sitä sen suuremmin lanseeraamaan, vaan mainostaminen jätettiin muiden toimijoiden tehtäväksi.

Ensi syksynä on tulossa alueen kahden koulun vanhempainyhdistyksen järjestämät ”Tuu mukaan” -harrastemessut. Messuilla on tarkoitus tuoda esille alueen erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä tehdä tutuiksi alueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimijoita. Lisäksi tapatumassa on tarkoitus toteuttaa kysely, jolla kartoitetaan alueen aikuisten, lasten ja nuorten toiveita palvelujen suhteen. Kyselyllä kerätään myös palautetta olemassa olevista alueen palveluista.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa. Lape Uusimaan ”Yhdessä olemme enemmän”- hankkeessa on mukana 16 kuntaa Uudenmaalta sekä järjestöjä, oppilaitoksia, seurakuntia, yrityksiä sekä muita kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeen kehittämiskärkinä ovat toimintakulttuurin muutos, perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä erityis- ja vaativan tason palvelut.

Yhteystiedot

Mika Sipponen, rehtori, alueryhmän puheenjohtaja, mika.sipponen@lohja.fi, www.lapeuusimaa.fi

Lape Uusimaa, muutosagentti Hanna Tiirinki, hanna.tiirinki@lohja.fi