Huomaa hyvä lapsessa ja itsessäsi vanhempana

Hyvinkään perhepäivät ketteränä kokeiluna – tavoitteena kodin ja varhaiskasvatuksen nivelvaiheen vahvistaminen

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksen kohtaamispaikassa Pikku-Veturissa asiakastapaamisissa nousi vanhemmilta tarve vertaistuelliseen suljettuun keskusteluryhmään. Kohtaamispaikassamme tehdään monitoimijaista yhteistä työtä, minkä pohjalta pyysimme mukaan tuttuja sidosryhmien SISOTE- työntekijöitä ryhmän suunnitteluun ja toteutukseen. Keskusteluryhmä nimettiin ”perhepäiviksi” ja siellä on mukana ryhmään liittyneiden vanhempien lisäksi kohtaamispaikan työntekijät, varhaisen tuen perheohjaajat, kotipalvelun perheohjaaja ja päiväkodin johtaja. Tarvittaessa saamme mukaan myös neuvolan terveydenhoitajan ja perheohjaajan sekä varhaiskasvatuksen kiertävän erityislastentarhanopettajan.

Uudenmaan Lape-hankkeen (lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma) ketteränä kokeiluna päätimme järjestää arkisten tapaamisten lisäksi ryhmämuotoiset perhepäivät. Perhepäivien sisältö rakentui ryhmään liittyneiden vanhempien alkuhaastatteluiden pohjalta. Keskeiseksi teemaksi nousi muun muassa päivähoidon aloittaminen sekä siihen liittyvä vanhemmuuden tukeminen. Perhepäivien sisältö pyrittiin rakentamaan varhaiskasvatuksen palveluohjauksen näkökulmasta keskittyen erityisesti vanhemmuuden tukeen päiväkodin aloittamiseen liittyvässä nivelvaiheessa, jossa lapsen ja vanhemman irrottautuvat kotiympäristöstä omille tahoilleen. Perhepäivien tavoitteena oli aidosti kuunnella vanhempia ja vahvistaa heitä vertaistuellisesti vanhemmuudessaan käyttäen mm. Huomaa hyvä –menetelmää.

Perhepäivät keskittyivät vanhemmuuteen sekä huomaamaan hyvä lapsessa ja itsessä vanhempana. Toisen päivän sisältöön oli mahdollista myös lisätä alkuhaastatteluissa heränneitä toiveita ja tarpeita. Päivien sisältöön pyrittiin saamaan monipuolisuutta, vertaistuellisuutta, yhteistoiminnallisuutta, positiivista asennetta ja mielihyvän tuottamista sekä asiakkaille että monitoimijoille. Perhepäivien sisällön muodostumisen prosessista ja ohjelmasta tarkemmin tästä linkistä. 

 

Perhepäivien palautetta ja arviointia pyydettiin osallistuneilta perheiltä sekä päivien päätteeksi, että noin viikko päivien jälkeen haastattelussa. Palautteissa vanhemmat kertoivat päivien sisältöjen olleen hyvin suunniteltuja. Keskustelulle on mukavasti tilaa ja aikaa, mitä he toivoivatkin. Päivien sisältö sai vanhemmat pohtimaan itseään vanhempana sekä antoivat avaimia jatkoon. Päivien sisältö herätti myös keskustelua kotona ja välitehtävää perheet halusivat vielä työstää useammasta näkökulmasta. Vanhempien mielestä oli myös kiva, kun päivistä jäi konkreettinen muisto, tietoa antava huomaa hyvä –kukkanen. Myös perhepäiville osallistuneet työntekijät kokivat saaneensa hiukan erilaista näkemystä ja vinkkejä omaan työhönsä.

Ketterän kokeilun tuloksena huomasimme, että perhepäivät on tarpeen järjestää kaksi kertaa vuodessa; kesäkuun alussa niille perheille, joiden päivähoidon aloitus on syyskaudella ja lokakuussa syyslomaviikolla niille perheille, joiden päivähoidon aloitus ajoittuu tulevaan vuodenvaihteeseen. Varhaiskasvatuksen kohtaamispaikan työntekijöiden resursointi on mahdollista näihin aikoihin.

Vertaistuki on tärkeä osa kohtaamispaikkatoiminnassamme ja suljetuissa ryhmissä. Vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa turvallisesti toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Vertaistuki perustuu vanhempien vapaaehtoiseen kokemusten jakamiseen, ajatuksiin ja tunteisiin. Ammattilaisen ohjaama vertaistukiryhmä ja vertaistuki ovat eri asioita, mutta ne voivat toimia rinnakkain ja näin tukea toinen toistensa vaikutuksia. Ammattilainen luo ryhmälle pedagogisesti turvalliset puitteet ja rohkaisee kokemusten jakamiseen. Vertaistuki voi olla voimaannuttavaa ja saada aikaan muutosprosessin, jonka kautta vanhempi voi tunnistaa omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä vahvistaa niitä.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa. Lape Uudenmaan hankkeessa kehittämistyöhön ovat sitoutuneet: Karkkila, Vihti, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Lohja, Loviisa, Lapinjärvi, Porvoo, Askola, Inkoo, Tuusula, Siuntio, Sipoo, Raasepori ja Hanko. Hankkeessa on laajasti edustettuina sote- ja sivistyspalvelut, kolmannen sektorin toimijat, järjestöt sekä sosiaalialan osaamiskeskukset. Uudenmaan Lape-hanke on nimeltään ”Yhdessä olemme enemmän”.

 

Yhteystiedot

Leena Kallio, Hangonsillan päivähoito, 0400 375 632 @hyvinkaa.fi

Nina Siivonen, Pikku-Veturi, 040 559 5740 @hyvinkaa.fi

Hanna Tiirinki, Muutosagentti Lape Uusimaa, 044 369 1662 @lohja.fi