Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön kokeiluista onnistumisia yhteiseen työhön asiakkaan parhaaksi

Yhdessä teemme laadukkaammin ja nopeammin

Walk in ja työparityöskentely ovat parantaneet eropalveluja ja työhyvinvointia

Kuva: Matilda Sjöblom

Itä-Uudenmaan perheoikeudellisen yksikön ketterien kokeiluiden tavoitteena on otsikoidensa mukaisesti ollut sovinnollisuutta edistävä työote sekä eron ensiapu. Käytännössä lisättiin parityöskentelyä yksikön sisällä, sekä tarvittaessa muiden yksiköiden kanssa. Lisäksi perustettiin viikoittainen Walk in -palvelu. Otettiin myös käyttöön soittoajat ja ryhdyttiin järjestämään Vanhempien eron ABC-iltoja yhdessä Yhden vanhemman perheiden liiton ja Porvoon perheneuvolan kanssa.

Kiinnostavinta työparityöskentelyssä on ollut miten asiakastapaamisten dynamiikka muuttuu kun tapaamisessa on kaksi ammattilaista verrattuna siihen että on vain yksi työntekijä. Kahden ammattilaisen läsnäolo tuo eronneiden vanhempien kohtaamiseen puolueettomamman ja rauhallisemman keskusteluilmapiirin. Kahden työntekijän näkökulmat ja neuvot antavat myös lisäedellytyksiä sovinnon löytämiseksi. Työparityöskentely on myös antanut meille työntekijöille mahdollisuuden oppia ja saada tukea toisiltamme, oppia toisistamme. Parityöskentely on selkeyttänyt yksikkömme linjauksia, sekä vaikuttanut positiivisesti yksikön me-henkeen. Työntekijät kokevat, että parityöskentely on lisännyt työhyvinvointia laadukkaamman asiakaspalvelun lisäksi.

Uutta tietoa on tuonut yksikön toimistosihteerin vaikuttava panos asiakaspalveluun. Toimistosihteerillämme on laajat puhelinajat, kolme tuntia päivässä maanantaista torstaihin. Häneltä voi varata aikoja ja hän voi antaa tietoa, mistä löytyy asiakkaan tilanteeseen sopivia ohjeita ja neuvoja. Näin lastenvalvojien puhelinaikoja on voitu vähentää, ja siitä johtuen lisäämään varattavien asiakasaikojen määrää.

Yksikössä on syyskuusta asti toiminut Walk in-palvelu joka torstai klo 8 – 12, jolloin yksi lastenvalvoja on ottanut vastaan asiakkaita ilman ajanvarausta. Laajojen puhelinaikojen ja uuden Walk in -palvelun vuoksi ensikontaktin tai ajanvarauksen perheoikeudelliseen yksikköön saa nopeasti. Asiakkaille on voitu tarjota 30 minuutin vastaanottoaika neuvontaa tai selkeitä ja nopeita sopimus- ja isyysasioita varten. Tällä palvelulla on ollut myönteinen vaikutus jonoihin, sekä antanut asiakkaille ajanvarausta nopeamman vaihtoehdon asioiden hoitamiseen.

Yllättävää keskitetyssä ajanvarauksessa oli se, että asiakkaat ovat ilmaisseet kokevansa ajanvarauksen sihteerin kautta puolueettomana. He ovat kokeneet tulevansa yhdenvertaisimpana lastenvalvojan luokse, kun kumpikaan ei ole keskustellut lastenvalvojan kanssa etukäteen.

Ketä osallistui, missä ja milloin?

Ketteriin kokeiluihimme osallistui koko perheoikeudellisen yksikön lisäksi Yhden vanhemman perheiden liitto ja Porvoon perheneuvola. Monialaiseen parityöskentelyyn on osallistunut kunnallisia ammattilaisia alueen eri kunnista, esim. perheneuvolat, lapsiperheiden sosiaalityön, lastensuojelu, maahanmuuttopalvelut, aikuissosiaalityö sekä neuvolat. Ketteriä kokeiluja on toteutettu Itä-Uudellamaalla ja Itä-Uudenmaan perheoikeudellisessa yksikössä ajalla 1.9. – 31.12.2017.

Mitä saatiin aikaan ja miten? Mikä ei onnistunut?

Kokeilujen myötä lastenvalvojan palveluja on ollut mahdollista saada myös ilman ajanvarausta. Täten nopeat asiat ovat hoituneet näppärästi, eikä turhan pitkiä ajanvarauksia ole ollut tarvetta tehdä.

Yksikön kotisivuja on pyritty kehittämään luettavammiksi ja informatiivisemmiksi. Niihin on koottu eropalveluihin liittyvää tietoa asiakkaiden itseavun edistämiseksi sekä tiedon saamiseksi mihin aikaan vaan. Toimistosihteeri on myös tiedottanut asiakkaille sähköisesti nettisivuista ja lähettänyt juuri heille sopivia tietolinkkejä sähköpostitse. Toimistosihteerin asiakkaille antamien ensitietojen avulla asiakkaiden osallistaminen on onnistunut. He ovat saamiensa tietojen perusteella voineet valmistautua lastenvalvojalle tuloa varten sekä tulleet oikein odotuksineen.

Kokeiluihin sisältyi myös soittoaikojen tarjoaminen asiakkaille. Soittoaikoja on käytetty hyvin vähän, koska asiakkaat eivät kokeneet tarvitsevansa niitä.

Ketterien kokeilujen myötä nopeasti hoidettavat asiat eivät ole jonossa. Asiakkaat saavat varhaista apua ja infoa riittävän ajoissa, jolloin perheiden tilanne eron yhteydessä välttämättä ei huonone. Tavoitteena on, että pitkittyneiden riitojen määrä vähenee. Lapsivaikutusta antaa sovinnon tuoma struktuuri perheen sekavaan arkeen, edes määräaikaisesti. Perheelle voidaan varhaisessa vaiheessa tarjota erotilanteeseen tarvittavia palveluita, kuten perheasioiden sovittelua.

Mitä seuraavaksi?

Tavoite on kevään aikana juurruttaa palvelut osaksi yksikön toimintatapoja. Lisäksi nautimme myös jatkossa hyvät kahvit yhdessä päivittäin. Yhdessä meillä on hauskempaa.

 

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö Matilda Sjöblom puh. 019 520 3226 matilda.sjoblom@porvoo.fi