Lapea luisteltiin jääpuistossa – Uudenmaan kansanedustajia kohtasi lapsia, nuoria ja järjestöjä tärkeiden teemojen äärellä

Kansanedustaja Veera Ruoho luistimilla lasten ja nuorten haastateltavana

Uudenmaan Lape-hankkeet järjestivät yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton kanssa luistelutapahtuman Helsingin jääpuistossa. Tapahtumassa oli tarkoituksena saada näkyväksi Lapen ydinviestejä sekä tuoda Uudenmaan kansanedustajia luistimille yhdessä maakunnan lasten ja nuorten kanssa. Tilaisuudessa erilaiset lasten ja perheiden hyvinvointia tukevat järjestöt olivat esillä näkyvästi. Tilaisuuteen osallistui lapsia eri kouluista ympäri maakuntaa, maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajia, iso joukko luistelevia kansanedustajia sekä Lape-hankkeiden eri toimijoita.

Luistelutapahtuman tavoitteena oli saattaa yhteen maakunnan lapsia, nuoria sekä järjestöjä kohtaamaan kansanedustajia sekä keskustelemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvistä ydinteemoista, joita Lape- hankkeessa istutetaan laajasti lasten ja perheiden palveluihin. Lapen kehittämistyön ytimessä on muun muassa lapsiystävällisen hallinnon rakentaminen, osallistaminen, lapsivaikutusten arviointi, moniasiantuntijainen yhteistyö sekä sivistyksen, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon yhteistyö sekä integraatio perustasolta vaativan tason palveluihin. Lasten ja nuorten palvelujen sisältöjä kehitetään yhdenvertaisten sekä ennaltaehkäisevien palveluiden lähtökohdista, yhdessä ja osallistaen.

 

Kansanedustajat luistimilla keskustelivat lapsia ja nuoria kiinnostavista asioista

 

Uudenmaan kansanedustajista Lape-luisteluun osallistuivat Veera Ruoho, Pilvi Torsti, Sari Sarkomaa, Antti Kaikkonen, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Sari Multala, Outi Alanko-Kahiluoto ja Anders Adlercreutz. Lapset ja nuoret haastattelivat innokkaasti kansanedustajia ja keskustelu oli erittäin vilkasta. Keskusteluteemoista nousivat esiin erityisesti kiusaaminen, eriarvoisuus, syrjiminen sekä lasten oikeuksien toteutuminen. Myös lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämisestä ja oppilashuollon kehittämistä oltiin kiinnostuneita.

Kansanedustaja Pilvi Torstilta lapset kysyivät, miksi ihmiset syrjivät toisia uskontoja. Torsti kiteytti, että ”syrjimistä tapahtuu silloin kun ihminen ei itse tiedä tai ymmärrä toisen kulttuuria”. Torsti kertoi, että hän on oppinut ulkomaalaiselta työkaverilta sen, että ”kaksi minuuttia kun malttaa kuunnella toista, siinä oppii jo paljon esimerkiksi toisen uskonnosta”.

Lapset kysyivät rohkeasti kansanedustajilta, oletko kiusaamista vastaan ja mitä teette ettei ketään kiusattaisi? Kansanedustaja Antti Kaikkonen vastasi, että hän on ehdottomasti koulukiusaamista vastaan, ”kaikki lapset ovat yhtä arvokkaita ja yhtä tärkeitä ja kiusaamista ei missään tilanteessa pidä sallia”. Kansanedustaja Paavo Arhinmäki muistutti, että ”myös aikuisten kiusaaminen on myös väärin”. ”Jos huomaatte, että joku jää yksin koulussa niin, pyytäkää rohkeasti mukaan. Se on paras tapa toimia kiusaamista vastaan”, Arhinmäki lisäsi.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa painotti, että kiusaamiseen puuttumisessa on jokaisella vastuu. Sarkomaa painotti, että ”Suomessa on tärkeää ettei kukaan lapsi jää yksin”. Lapset puolestaan kertoivat Sarkomaalle, että ”koulussa pitäisi olla liikkaa enemmän ja kaikkien pitäisi olla rauhallisia ja kilttejä. Kukaan ei myöskään saa häiritä, että kaikki saavat tehdä rauhassa koulutyötä”. Kansanedustaja Eva Biaudet muistutti, että ”me olemme lopulta aika erilaisia ja on kiva tavata erilaisia ihmisiä. Maailma olisi muuten aika tylsä paikka”. Biaudet painotti myös, että ”kaikilla ihmisillä on oikeus uskontoon, ja se on ihmisoikeus. Tätä oikeutta meidän tulee suojella”.

Kansanedustaja Anders Adlercreuzt kertoi, että ”yllättävän moni kohtaa kiusaamista ja kertoi myös itse kokeneensa koululaisena kiusaamista. Kavereiden myötä tilanne parani. Tärkein juttu on tiedostaa ja puhua kiusaamisesta. Otetaan kaikki mukaan leikkeihin”. Adlercreuzt myös painotti, että harrastamisen mahdollistaminen voisi tapahtua esim. koulujen yhteen järjestettävien harrastumahdollisuuksien myötä.

Kansanedustajat Paavo Arhinmäki, Anders Adlercreuzt, Antti Kaikkonen ja Pilvi Torsti keskustelemassa lasten ja nuorten kanssa kiusaamisesta ja sen poistamisesta koulussa.

Kansanedustaja Sari Multalalta lapset kysyivät muun muassa, mitä aiot tehdä rasismin estämiseksi. Multala totesi, että ”yhdenvertaisuus – ja tasa-arvolaki velvoittavat kohtelemaan kaikkia tasavertaisesti ja arjessa toteutumiseen vaikutamme me kaikki”. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodolta lapset kysyivät, miten vaikutatte siihen, että kaikilla lapsilla on turvallista turvakodeissa ja lastenkodeissa? Alanen-Kahiluoto vastasi, että ”lastensuojelun työtekijöillä on liian paljon asiakasperheitä, joka tekee tilanteet vaikeaksi. Jos työntekijällä ei kerta kaikkiaan ole aikaa, on vaikea auttaa lasta tai nuorta. Tähän tulisi vaikuttaa kiireellisesti.”

 

Lape rakentaa siltoja eri toimijoiden välillä

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa. Uudenmaan alueella Lape-maakuntahankkeita on kaksi: Uudenmaan Yhdessä olemme enemmän -hanke ja pääkaupunkiseudun Lapsen paras – Yhdessä enemmän -hanke

 

Yhteystiedot:

Hanna Tiirinki, muutosagentti, Lape Uusimaa, puh. 044 3691662 @htiirinki

Tiina Turkia, muutosagentti, Lape PKS, puh. 040 5327344 @turkiatiina