Psykologi instassa – opiskelijahuolto ketterästi lähemmäs nuoria

Lape Uudenmaan yksi kehittämispilotti eli ”ketterä kokeilu” on suunnattu sosiaalisen median hyödyntämiseen opiskelijahuollossa. Ketterässä kokeilussa toiseen asteen oppilaitosten psykologi on toiminut instassa, instagram-tilillä @toiseenasteenpsykologi. Ketterän kokeilun kehittäjä on Porvoon opiskeluhuollon psykologi Vilhelmiina Välimäki. Tarve instagram-tilin käyttöön lähti psykologi Välimäen omista havainnoista: ”Jos opiskelijat ovat kaiken aikaa somessa, niin eikö opiskeluhuollonkin kuuluisi olla siellä tukemassa nuoria?”

Toisenasteen psykologin instagram-tili perustettiin elokuussa 2017 ja seuraajia on nyt jo reilusti toistasataa. Näistä seuraajista valtaosa on nuoria ja toisen asteen opiskelijoita. Ketterän kokeilun tavoitteena on madaltaa opiskeluhuollon kynnystä ja tulla lähelle opiskelijoiden arkea. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietosisältöä, josta opiskelijat saavat tukea omaan hyvinvointiinsa. Lähtökohtaisesti idea on tuoda toisen asteen psykologi lähelle nuoria somea hyödyntäen.

Instagram on kätevä ja nopea tapa tavoittaa nuoret silloin kun on tiedotettavia asioita. Tilin kautta nuorten on mahdollista ottaa yhteyttä psykologiin ja yhteydenottoja on jo tullutkin. ”Nuoret ovat esimerkiksi ilmaisseet huoltaan kavereihin liittyen tai kyselleet vinkkejä omaan jaksamiseen”, kertoo Välimäki.

Psykologi Vilhelmiina Välimäki itse toivoo antavansa itsestään psykologina myönteisen ja helposti lähestyttävän mielikuvan jakamalla muun muassa postauksia, joissa kerrotaan psykologin arjesta. Ketterästä kokeilusta on kysytty opiskelijoilta myös palautetta ja palaute on ollut myönteistä. Seuraajat kokivat toisen asteen psykologin instagram-tilin olevan viihdyttävä ja mielenkiintoinen seurattava. Jatkossa tavoitteena on kehittää somesta entistä joustavampi työväline, saada kokemuksia sen käyttömahdollisuuksista laajemminkin sekä tuoda opiskelijahuoltoon mahdollisesti uusia ulottuvuuksia esimerkiksi Snapchat-palvelun kautta. Jo nyt ketterän kokeilun tuloksena voidaan todeta, että somea hyödyntäen nuorilla on entistä helpompi olla yhteydessä opiskeluhuollon työntekijään ja jakaa huoliaan matalan kynnyksen ja helposti saavutettavan palvelun periaatteella.

Lape (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on uudistaa lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Ohjelman keskiössä ovat yksilöllinen hyvinvointityö tulevaisuuden maakunnassa sekä hyvinvointia tukevat toimintamallit lasten ja nuorten arjessa.

 

Lisätietoja:

Psykologi Vilhelmiina Välimäki, vilhelmiina.valimäki@porvoo.fi

Lape Uusimaa, muutosagentti Hanna Tiirinki, hanna.tiirinki@lohja.fi